Fayovo nadcházející plenární zasedání na Mezinárodní konferenci o obohacování životního prostředí v červnu 2019, kterou pořádá japonská univerzita v Kjótu, představuje pro Gorilla Game Lab zásadní okamžik. Jako plenární řečník bude mít Fay příležitost podělit se o ucelený přehled našeho výzkumu a zkušeností a poskytnout tak neocenitelné poznatky zoologickým zahradám a výzkumníkům zabývajícím se enrichmentem po celém světě.

Rozhodnutí vystoupit na tak prestižní akci odráží náš závazek ke sdílení znalostí a spolupráci v oblasti welfare a enrichmentu zvířat. Nabídnutím podrobného popisu iniciativ, metodik a výsledků laboratoře Gorilla Game Lab chce Fay poskytnout kolegům odborníkům nástroje a znalosti potřebné ke zlepšení pohody zvířat chovaných v zajetí.

Ústředním bodem Fayovy prezentace bude hluboký ponor do principů a postupů, které jsou základem našeho přístupu ke kognitivnímu obohacování goril. Objasní klíčové faktory, které jsou hnací silou našeho úspěchu a určují naše budoucí směřování, od návrhu a implementace naší herní platformy až po hodnocení jejího dopadu na chování a poznávání goril.

Konference ICEE v Kjótu

Kromě toho Fay zdůrazní spolupráci v naší práci a zdůrazní význam partnerství mezi zoologickými institucemi, výzkumnými organizacemi a vývojáři technologií. Podporou mezioborové spolupráce a výměny znalostí můžeme využít kolektivní odborné znalosti k řešení složitých problémů a dosáhnout významného pokroku v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

Jedním z hlavních cílů Fayovy prezentace je inspirovat a posílit ostatní instituce, aby přijaly podobné iniciativy šité na míru jejich příslušným populacím zvířat. Prostřednictvím sdílení osvědčených postupů, získaných zkušeností a praktických poznatků můžeme společně pokročit v oblasti obohacování prostředí a vytvořit obohacující a stimulující prostředí pro zvířata chovaná v zajetí po celém světě.

Kromě toho Fay zdůrazní širší důsledky naší práce pro úsilí o ochranu přírody a vzdělávání. Zapojením goril do psychicky stimulujících aktivit a podporou naturalistického chování nejen zvyšujeme kvalitu jejich života, ale také podporujeme hlubší porozumění pro tyto nádherné tvory mezi návštěvníky zoologických zahrad a širokou veřejností.

V rámci příprav na plenární zasedání Fay a tým laboratoře Gorilla Game Lab pilně shromažďují data, vylepšují prezentace a připravují vzdělávací materiály, aby zajistili maximální dopad a relevanci. Rádi bychom přispěli k celosvětovému dialogu o obohacování životního prostředí a podělili se o naši cestu, poznatky a úspěchy s širší komunitou.

S výhledem na Mezinárodní konferenci o obohacování životního prostředí jsme plni vzrušení a očekávání, že budeme mít příležitost navázat kontakt s kolegy výzkumníky, pedagogy a obhájci. Společně pokračujme v posouvání hranic inovací a soucitu v úsilí o lepší budoucnost pro všechna zvířata.

Back To Top