עדכונים חיים בקרוב!

בעתיד דף זה יציג עדכון בזמן אמת של אופן השימוש במודולי המשחק על ידי הגורילות. האיור שלהלן נותן דוגמה לאופן שבו לוח המחוונים האינטרנטי הזה יכול להציג את הגדרת המשחק הנוכחית וגם להציג את הסטטיסטיקה הנוכחית של אופן השימוש בכל מודול.

נתונים חיים

אב טיפוס של מערכת לוח מחוונים נחקרה על ידי Anja Kedijevik בעבודת המאסטר שלה (מוצג להלן). בגרסה זו מספר גרפים מראים כמה פעילות הייתה בכל בלוק (נקלט על ידי חיישני מיקרופון פיזו). עמוד הגלריה מאפשר לשומרים לזהות ולתייג לפי שם כל אחת מהגורילות, כך שתוכל לראות בקלות מי משתמש במשחק ולכמה זמן. אנו מתכננים לחקור את טכנולוגיית זיהוי הפנים כדי לאפשר זאת באופן אוטומטי.

Back To Top