The involvement of Nathan and Mark, two Bachelor’s students from the University of the West of England, marks an exciting phase for Gorilla Game Lab’s research endeavors. Working in tandem with our team, Nathan and Mark are delving into distinct facets of our device’s impact on gorilla behavior and cognition.

Nathan’s focus revolves around a meticulous examination of gorilla hand usage during device interaction. By zooming in on this specific aspect, Nathan aims to unravel intricate patterns and nuances that shed light on how gorillas engage with our gaming platform at a micro level. His research promises to provide invaluable insights into the mechanics of gorilla interaction with novel stimuli.

On the other hand, Mark adopts a broader perspective, studying the collective behavior of the entire gorilla troop on days when the device is both present and absent. By comparing and contrasting behavioral patterns across different contexts, Mark seeks to elucidate the overall impact of our gaming technology on group dynamics and social interactions among gorillas. His holistic approach promises to offer a comprehensive understanding of the device’s influence on the gorilla community as a whole.

Nowe projekty studenckie

Składamy serdeczną wdzięczność Lucy Mason z zoo w Bristolu za jej nieocenioną pomoc przy kodowaniu materiału wideo, co jest zadaniem krytycznym dla analizy zachowania goryli. Ponadto wyrażamy nasze uznanie dla wolontariusza Kevina Murphy’ego za jego oddane wsparcie w rejestrowaniu niezbędnych materiałów filmowych, co pozwala nam skutecznie dokumentować i analizować interakcje goryli z naszym urządzeniem.

Współpraca między naszym zespołem, Nathanem, Markiem, Lucy i Kevinem, jest przykładem ducha interdyscyplinarnej współpracy i zaangażowania w pogłębianie wiedzy w dziedzinie dobrostanu i wzbogacania zwierząt. Wspólnie dążymy do przesuwania granic badań i innowacji, starając się lepiej zrozumieć złożony związek między technologią a zachowaniem zwierząt.

W miarę jak Nathan i Mark kontynuują swoją podróż badawczą w Gorilla Game Lab, z niecierpliwością czekamy na spostrzeżenia i odkrycia, które wynikną z ich wysiłków. Ich wkład nie tylko wzbogaca naszą wiedzę na temat poznania i zachowania goryli, ale także toruje drogę dla bardziej skutecznych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb podejść do wzbogacania środowiska w warunkach zoologicznych.

Back To Top