Batı İngiltere Üniversitesi’nden iki lisans öğrencisi olan Nathan ve Mark’ın katılımı, Gorilla Game Lab’ın araştırma çabaları için heyecan verici bir aşamaya işaret ediyor. Ekibimizle birlikte çalışan Nathan ve Mark, cihazımızın goril davranışı ve bilişi üzerindeki etkisinin farklı yönlerini araştırıyorlar.

Nathan’ın odak noktası, cihaz etkileşimi sırasında gorilin el kullanımının titiz bir şekilde incelenmesi etrafında dönüyor. Nathan, bu özel noktaya odaklanarak, gorillerin oyun platformumuzla mikro düzeyde nasıl etkileşim kurduğuna ışık tutan karmaşık kalıpları ve nüansları ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Araştırması, gorillerin yeni uyaranlarla etkileşiminin mekaniği hakkında paha biçilmez bilgiler sağlamayı vaat ediyor.

Öte yandan Mark, cihazın hem mevcut hem de yok olduğu günlerde tüm goril grubunun kolektif davranışlarını inceleyerek daha geniş bir perspektif benimsiyor. Mark, farklı bağlamlardaki davranış kalıplarını karşılaştırarak ve karşılaştırarak oyun teknolojimizin grup dinamikleri ve goriller arasındaki sosyal etkileşimler üzerindeki genel etkisini açıklamaya çalışıyor. Onun bütünsel yaklaşımı, cihazın bir bütün olarak goril topluluğu üzerindeki etkisine dair kapsamlı bir anlayış sunmayı vaat ediyor.

Yeni Öğrenci Projeleri

Goril davranışının analizi için kritik bir görev olan video görüntülerinin kodlanması konusundaki paha biçilmez yardımlarından dolayı Bristol Hayvanat Bahçesi’ndeki Lucy Mason’a en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Ek olarak, cihazımızla goril etkileşimlerini etkili bir şekilde belgelememize ve analiz etmemize olanak tanıyan önemli film çekimlerinin kaydedilmesine verdiği özel destek için gönüllü Kevin Murphy’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ekibimiz Nathan, Mark, Lucy ve Kevin arasındaki işbirliği, disiplinler arası işbirliği ruhunu ve hayvan refahı ve zenginleştirme alanında bilgiyi ilerletmeye olan bağlılığı örneklemektedir. Birlikte, teknoloji ile hayvan davranışları arasındaki karmaşık ilişkinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için çabalayarak araştırma ve yeniliğin sınırlarını zorlamaya kararlıyız.

Nathan ve Mark, Gorilla Game Lab ile araştırma yolculuklarına devam ederken, onların çabaları sonucunda ortaya çıkacak içgörüleri ve keşifleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Katkıları sadece goril bilişi ve davranışına ilişkin anlayışımızı zenginleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda zoolojik ortamlarda çevresel zenginleştirmeye yönelik daha etkili ve özel yaklaşımların önünü açıyor.

Back To Top